Opis zavoda Oreli

Zavod Oreli je nevladna organizacija, ki je v Sloveniji in tujini prepoznana po svojem inovativnem in celovitem modelu za starejše, podprtem z najnovejšimi rešitvami IKT, izobraževanju, razvoju prostovoljskih skupin in medgeneracijskim sodelovanjem. Zavod Oreli povezuje in koordinira pomoč starejšim v občini Kamnik, razvija nove ideje ter se povezuje na regijski in nacionalni ravni z univerzami in drugimi sorodnimi nevladnimi organizacijami (npr. ZDUS, Srce Slovenije, idr.). Zavod omogoča prakso študentom različnih fakultet. Ponosni smo tudi na razvoj lastne programske opreme »Prostovoljec«, ki je enovita platforma, za sprejemanje naročil po pomoči, koordinacijo in izvedbo del.

 

Kot partner Zavod sodeluje v različnih mednarodnih projektih, posvetih ter predstavlja rešitve v regijskem EU prostoru (npr. Finska). Veliko priznanje Zavodu Oreli je bil obisk Rose Kornfeld Matte (prva neodvisna strokovnjakinja za uveljavljanje človekovih pravic starejših, ki jo je imenoval Svet za človekove pravice, v okviru urada Visokega komisarja ZN za človekove pravice), ki si je prišla ogledat naš model za starejše DATUM.

 

Zavod Oreli je bil ustanovljen februarja 2010 z namenom pospeševanja in profesionalizacije razvoja prostovoljskih skupin in skupin za samopomoč, razvoja novih oblik pomoči starejšim in invalidom, novih oblik sobivanja ter izobraževanja za medgeneracijsko sožitje in pomoč. Nastal je na osnovi dolgoletnega strokovnega dela v praksi. Na posvetovanju, ki sta ga organizirala ZDUS (Zveza društev upokojencev Slovenije) in KAD (Kapitalska družba), navajajo naš sistem kot vsebinsko kvaliteten ter razvojno najbolj potencialen model pomoči starejšim na lokalnem področju občin.

 

Za kvalitetno delo na področju prostovoljstva je bilo osnovnošolski prostovoljski skupini podeljeno najvišje priznanje za najboljši prostovoljski projekt v Sloveniji v letu 2009 (nagrado je podelil predsednik države dr. Danilo Türk, junija 2010, na Brdu pri Kranju). Prav tako smo v letu 2010 prejeli nagrado Dobrotnik leta (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in revija Naša žena).

 

Model mreže enotne pomoči starejšim deluje v občini Kamnik že vrsto let (oz. navedemo od kdaj), vključuje pa informacijsko točko za starejše (dostopno na: http://www.kamnik-starejsi.si/ ), s podpornimi moduli (dostopno na: http://www.kamnik-starejsi.si/Narocilo-prostovoljca/), svetovalno pisarno, sistem izobraževanja, sistem koordinacije institucij in vodij prostovoljskih skupin. Kontaktna oseba za dodatna pojasnila je:

Martina Ozimek, direktorica Zavoda Oreli - tel: 040 693 088

martina.ozimek@guest.arnes.si