Kakšen je postopek izbire družinskega pomočnika?

Če skrbite za invalidno osebo in niste zaposleni, vam bodo v centru za socialno delo pojasnili postopek izbire družinskega pomočnika.
Seznanili vas bodo tudi z aktualnimi zadevami na področju pravic invalidnih oseb (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih),
na področju slepih in slabovidnih oseb ter gluhih oseb (pravica do tolmača).