Kako zase uredim denarno socialno pomoč in varstveni dodatek?

V kolikor so vaši mesečni prejemki nizki, se v centru za socialno delo lahko pogovorite o možnostih uveljavljanja denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Predlagamo, da se za podrobnejša pojasnila, postopek, pogoje in druge informacije v zvezi z uveljavljanjem pravic zglasite osebno v centru za socialno delo ali pokličete: 01 830 32 80.