Kako uredim oprostitev plačila storitev doma za starejše?

Če razmišljate o odhodu v dom za starejše (institucionalna oskrba) ali le-to urejate za svoje bližnje,
vam bodo v Centru za socialno delo pojasnili postopek ureditve institucionalne oskrbe in plačila le-te;
v primeru, da vaši dohodki ne zadoščajo za plačilo storitev institucionalne oskrbe, lahko v centru urejate
oprostitev plačila storitev institucionalnega varstva.