1.IZBIRA TOČKE NA ZEMLJEVIDU

Izberete točko, kjer želite vnesti mnenje.

2.VNOS MNENJA IN TIPA TOČKE

V obrazec vnesete tip in mnenje o točki.

3.VNOS TOČKE

Točka se vnese v bazo. S tem je postopek zaključen.

Na zemljevidu izberi točko, za katero želiš dodati mnenje.