Mednarodni dan prostovoljstva v Kamniku

Dogodek je potekal 5. decembra v Domu starejših Kamnik, ki ga je organiziral Zavod Oreli. Prostovoljci so se srečali s stanovalci Doma in zanje pripravili posebno presenečenje.

Osrednji namen dogodka je bil praznovanje mednarodnega dneva prostovoljstva, ki ga je leta 1985 razglasila Organizacija združenih narodov. V Zavodu Oreli pri svojem delu poudarjamo pomen sodelovanja med generacijami za strpno družbo in pozivamo k soustvarjanju pozitivnih sprememb.

Dogodek smo začeli s pozdravom direktorice Doma, gospe Maje Gradišek, ki se je zahvalila vsem prostovoljcem, ki prihajajo na obiske k stanovalcem in jim polepšajo bivanje v »drugem domu«. Hkrati je  poudarila že dolgoletno kvalitetno sodelovanje z Zavodom Oreli.

Podžupanja občine Kamnik, ga. Romana Učakar, se je v imenu občine zahvalila vsem prostovoljcem za njihov prispevek k izboljšanju socialnega kapitala lokalnega okolja.

K besedi smo povabili tudi Miro Potokar, direktorico Želve,  ki smo se ji zahvalili za njeno donacijo.

Nato je nastopil  pevski zbor Doma starejših in za uvod zapel lepo slovensko pesem »Je pa davi slanca padla«. K petju so se pridružili tudi vsi obiskovalci v dvorani, kar je dalo poseben čar dogodku.

Nato je Martina Ozimek, direktorica Zavoda Oreli, predstavila, kaj delamo v Zavodu Oreli:

  1. Izobraževanja mladih in starejših skupaj (računalniki, telefoni, diabetes …).
  2. Prostovoljno delo – mladi in srednja generacija obiskujejo starejše.
  3. Povezovanje razvojnega potenciala v regiji, čez meje in trans-nacionalno.
  4. Aktivnosti za pridobitev znanj samozaposlitve za ranljive skupine.

Orelijeva skupina Ročna dela je vse leto pridno pripravljala presenečenje za stanovalce – dekleta in žene so napletle čez 100 parov nogavic. Njihova voditeljica Jana Hančič se jim je zahvalila in povedala, da so pri pletenju pomagale tudi članice Društva rokodelcev iz Moravč.

Zbor je z novo ljudsko pesmijo pričaral sproščeno druženje,  stanovalci pa so lahko izbrali vsak svoj par nogavic. Stanovalci so bili zelo zadovoljni ob prejemu nogavic, kar je okrepilo njihovo pozitivno počutje. Veselje in hvaležnost so delili  z nami tudi prostovoljci iz drugih institucij.  Dogodek je prispeval k povezovanju med prostovoljci in stanovalci doma. Sproščeno druženje je omogočilo izmenjavo zanimivih zgodb in izkušenj. Pozitivno vzdušje pa se ni dotaknilo le stanovalcev Doma, ampak  je vplivalo na dobro voljo in počutje vseh udeleženih. Ob zaključku dogodka se je vsem prostovoljcem za njihovo pomoč zahvalila tudi socialna delavka Doma, Tjaša Drenik Kropivšek.

Dogodek v Domu starejših Kamnik je pokazal, kako z malimi pozornostmi gradimo odgovorno in prijazno skupnost, kjer so pomembne vse generacije. Morda se bomo tudi mi v bližnji ali dalnji  prihodnosti znašli v situaciji prejemnikov nogavic.  Zahvaljujemo se vsem prostovoljkam, ki so s svojim trudom in ljubeznijo prispevale k temu posebnemu dogodku.

Najlepša hvala za podporo in sodelovanje Domu starejših občanov Kamnik, še posebej pa vsem udeležencem dogodka.

Vse slike