Kakšni so izzivi dolgožive družbe?

Zavod Oreli je ob prazniku Občine Kamnik pripravil predavanje na temo Izzivi dolgožive družbe. Starostna struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja. Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 hitro narašča. Te spremembe porajajo številna vprašanja, kot so kakovost življenja starejših, vloga starejših na trgu dela ter ustrezna zdravstvena in dolgotrajna oskrba starejših.

V uvodnih besedah je župan Matej Slapar poudaril, da je pomembno delovanje zavoda ne le za starejše, temveč tudi za mlajše, ki kot prostovoljci pomagajo starejši generaciji. Slednje je pomembno z vidika medgeneracijskega povezovanje in tega, da drug drugemu dajo pomembne izkušnje. »Več kot se bomo o dolgoživi družbi pogovarjali, več rešitev lahko najdemo. Bolj kot občina se tudi država resneje sooča z izzivi reševanja dolgožive družbe, kjer pa lahko tudi kot lokalna skupnost naredimo nekaj več. Z Zavodom Oreli oziroma z delovanjem Svetovalne pisarne za starejše Kamnik rešujemo stiske starejših v naši občini, za kar sem vam iskreno hvaležen,« je še med drugim povedal župan.

Zavod Oreli razvija občinski model za reševanje potreb starejših. »Glavni namen našega delovanja je pomoč starejšim na njihovih domovih, predvsem skozi sistem prostovoljstva. Ključno se nam zdi povezovanje generacij,« je delovanje Zavoda Oreli povzela direktorica Martina Ozimek. Pomoč koordinirajo v Info točki, ki starejšim tudi omogoča, da se seznanijo z dogajanjem v občini. V Svetovalni pisarni, ki je odprta ob ponedeljkih in petkih od 8. do 10. ure, ob sredah pa od 15. do 17. ure, nudijo odgovore na konkretna vprašanja uporabnikov. Sprejemajo jih osebno, po telefonu, navadni in elektronski pošti. Za prostovoljce, ki so povezani v več skupin, organizirajo izobraževanja, s katerimi se prav tako odzivajo na konkretne situacije in potrebe. Pri tem sodelujejo s strokovnjaki in različnimi organizacijami pa tudi lokalnimi društvi, je pojasnila direktorica. Poleg povezovanja in sodelovanja ter izmenjave znanj je poudarila podporo občine pri izvajanju dejavnosti.

Pogovor je vodil mag. Roman Rener, ki je skupaj z udeleženci okrogle mize iskal odgovore na vprašanja, kaj lahko sami storimo za kvalitetno starost in kakšna je podpora dolgoživi družbi na ravni države. Še posebej podrobno so bile predstavljene aktivnosti v naši lokalni skupnosti za kvalitetno starost naših občanov. Poleg tega pa smo prisluhnili tudi temu, kako mladi gledajo na izzive dolgožive družbe.

Mag. Roman Rener je za začetek okrogle mize pripravil iztočnice. Povedal je, da se moramo na starost pripraviti in po petdesetem letu pripraviti načrt z aktivnostmi, ki jih bomo izvajali v starosti. Zaradi majhne rodnosti Eurostat napoveduje, da bo število prebivalcev v Sloveniji upadlo do leta 2100 za približno 200.000 prebivalcev, kar bo povzročalo veliko težav pri zagotavljanju primerne višine pokojnin in podpornih servisov za starejše. Slovenci imamo veliko premoženja naloženega v nepremičninah, zelo redko pa ga uporabimo za kvalitetno življenje v starosti. Na lestvici v EU smo po številu lastniških stanovanj in hiš na drugem mestu (90 % Slovencev živi v lastni hiši ali stanovanju), takoj za Španijo. Obenem pa v starosti več kot polovica Slovencev s svojimi prihodki težko shaja iz meseca v mesec. Stopnja tveganja socialne izključenosti je v Sloveniji približno 15 % (v letu 2020), kar zajema približno 309.000 prebivalcev.

Kamniški dom starejših občanov ima okoli 800 prošenj za sprejem, trenutno rešuje tiste, ki jih je prejel v letu 2015, je povedala direktorica Maja Gradišek. Kadre imajo, a je veliko bolniških staležev, delovni pogoji so zahtevni in marsikoga odvrnejo od možnosti zaposlitve, z zavodom za zaposlovanje sicer dobro sodelujejo. Kot je med drugim še pojasnila, je ustvarjanje dobre klime in vključevanje prostovoljcev v domske aktivnosti toliko bolj dobrodošlo, ključna za reševanje problematike, povezane z oskrbo starejših, pa bi bila ustrezna podpora države.

Vodja kamniškega urada za delo Dragica Ribnikar in vodja Mladinskega centra Kotlovnica Rok Kosec sta menila, da staranje prebivalstva prinaša priložnosti za nove poklice in načine zagotavljanja storitev za starejše, ki pa jih je treba prepoznati in spodbujati. V razpravi je bilo tudi slišati, da je prostovoljstvo dobra popotnica, saj prinaša izkušnje, ki so koristne za osebno rast in zaposlitev.