Dan odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše 2020 – dobro za ljudi in planet

Na dogodku je Zavod Oreli predstavil svoje aktivnosti, ki temeljijo na prostovoljstvu in pomoči starejšim. Dogodek je potekal pred svetovalno pisarno za starejše (tržnica Kamnik). Po priporočilih NIJZ so obiskovalci in udeleženci dosledno upoštevali omejitve. Program je potekal od 8. do 12. ure, še posebej obiskan je bil kulturni program ob 10.h, kjer so bili prisotni tudi predstavniki občine Kamnik (g. Sandi Uršič, podžupan, ga. Katja Vegel, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, ga. Lea Logar, vodja oddelka Odnosi z javnostmi).


Ob 10.h je prisotne nagovorila direktorica Zavoda Oreli, Martina Ozimek, prostovoljci pa so predstavili svoje delo. Podžupan občine Kamnik, g. Sandi Uršič, je poudaril pomembnost organizirane pomoči starejšim in pohvalil delo prostovoljcev. 


Glasba je povezovala točke prireditve, Tomaž Plahutnik je igral na citre, Ana in Manca Plahutnik pa sta s svojimi glasovi očarali prisotne. 


Pred mikrofon so stopili prostovoljci Nika Gradišek, Ana Balantič, Maj Poljanšek, Metka Avbelj, Janja Šlebir, Neli Jenko in Klaudija Vertačnik. Opisali so svoje operativno delo v okviru Zavoda Oreli. 


Prireditev je zaokrožil mag. Roman Rener, ki je izpostavil znanje za pripravo na starost ter vzdrževanje dobrih socialnih mrež. Ker je Zavod Oreli letos praznoval deseto obletnico, je prebral iz knjige in zgibank (ki smo jih izdali) najpomembnejša znanja za starost. Glede na kazalce je napovedal, kako bo izgledalo preživljanje starosti in podpornih storitev leta 2030.


Direktorica Zavoda se je zahvalila Občini Kamnik in podjetju Calcit za podporo. Še posebej so bili pohvale deležni vsi prostovoljci, ki so del aktivne ekipe Zavoda Oreli.