Opis in predstavitev

Center za socialno delo Kamnik deluje na lokaciji Usnjarska cesta 8, Kamnik (nad trgovino Špar Kamnik), kjer lahko urejate:
-    socialno varstvene storitve (prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom)
-    javna pooblastila (na področju varstva otrok in družine ter varstva odraslih)
-    pravice iz javnih sredstev (denarna socialna pomoč, izredna denarna pomoč, varstveni dodatek, pogrebnina, posmrtnina, subvencija plačila vrtca, najemnine, štipendije idr.)
-    pravice iz naslova starševskega varstva (starševsko nadomestilo, očetovski dopust, dopust za nego otroka in druge pravice iz naslova starševskega varstva idr.)

Uradne ure Centra za socialno delo Kamnik:
PONEDELJEK:  8-12 in 13-15
SREDA:  8-12 in 13-17
PETEK:   8-12

V okviru Centra za socialno delo Kamnik deluje tudi Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon Kamnik (na lokaciji Kolodvorska 3, Kamnik).