Kdo lahko opravi obisk na domu, če znanec ali sosed nima urejenih dobrih razmer za življenje?

Strokovni delavci Centra za socialno delo Kamnik se odzovejo na pobude za obravnavo, posredujejo vabilo na pogovor ali opravijo obisk
 na domu. Pri svojem delu se povezujejo tudi z drugimi institucijami z namenom zagotovitve celostne strokovne obravnave.