Kaj storiti, če je mama zaradi starosti in bolezni postala nesposobna skrbeti zase?

V kolikor opažate, da so vaši svojci zaradi bolezni ali drugih okoliščin postali spremenjeni in ne zmorejo poskrbeti za svoje pravice
in koristi pri skrbi za svojo osebnost in premoženje, vas bodo v Centru za socialno delo seznanili z možnimi postopki glede odvzema
poslovne sposobnosti, skrbništva ali skrbništva za posebni primer (o tem se lahko pogovorite tudi z osebnim zdravnikom ali psihiatrom,
ki vam bo napisal zdravniško potrdilo, na podlagi katerega bo center za socialno delo začel z urejanjem skrbništva).